Privatlivspolitik hos Gizmow-robots.dk

Vi indhenter kun personoplysninger i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente personoplysninger, hvis det er relevant for din aktivitet hos Gizmow-robots.dk. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse personoplysninger for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Gizmow-robots.dk indsamler og behandler dine personoplysninger, når du foretager dig følgende:

 • Gennemfører et køb af vores produkter:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • postadresse
  • leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse)
  • telefonnummer
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback:

  • Navn
  • E-mailadresse
 • Besøger vores hjemmeside:

  • IP adresse
  • Anonym statistik (indeholder ikke personoplysninger)

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos Gizmow-robots.dk er Walbeck.dk, Bukkarvej 16, 3200 Helsinge, cvr nr. 35980741. Du er velkommen til at kontakte os på mail mw@walbeck.dk eller tlf +4521756244.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og telefonnummer indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Denne information samt e-mailadresse vil blive brugt til ønskede tilbud, fakturering og regnskab.

Når du gennemfører et køb af produkt eller ydelse hos os vil dine oplysninger som udgangspunkt blive gemt i 5 år. Hvis du er en aktiv kunde vil dine personoplysninger blive gemt i 5 år efter sidst udstedte faktura. Hvis der er gået mere end 5 år fra sidst udstedte faktura og der er en igangværende ydelse vil dine personoplysninger blive slettet senest et år efter ydelsens afslutning, medmindre andet er aftalt med dig.

Hvis du ikke er interesseret i køb af produkt eller ydelse vil dine personoplysninger blive slettet indenfor et år efter afsluttet dialog, medmindre andet er aftalt med dig.

Når du besøger min hjemmeside vil din IP-adresse blive lagret. Den bliver gemt for at kunne sikre at hjemmesiden virker som den skal, og for at mindske angreb og spam mod hjemmesiden. Din IP-adresse vil blive gemt i 3 måneder.

Vi bruger også din IP adresse til vores statistikker, dog er din IP adresse anonymiseret inden den bliver inkluderet i vores statistikker. Vi bruger statistikker fra vores hjemmeside til, at se hvor mange besøgende vi har, og hvilke af vores sider, der bliver besøgt.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjemand, og vi overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU. For at kunne levere den service vi gør, deler vi personoplysninger med følgende virksomheder (der alle er er vores databehandlere):

 • Walbeck IT, som håndtere vores hjemmeside og andre it systemer.

 • Dinero Regnskab ApS, hvor vi laver vores bogføring og regnskab.

 • Microsoft, der driver vores e-mail system.

 • Mileage Book A/S, som vi bruger til at holde styr på transport.

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil. Vi har indgået i databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi deler endvidere personoplysninger med følgende virksomheder i det omfang hvor det er nødvendigt for at overholde de aftaler vi har med dig. Disse virksomheder er ikke databehandlere:

 • Aka Robots, som er leverandør af vores robotter.

 • Shipmondo, som vi bruger til køb af pakkelabels.

 • Brink transport, som vi bruger til fragt.

 • Nordea, som er vores bank.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om følgende:

 • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen

 • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet

 • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt

 • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt

 • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden

 • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

 • Du har derudover ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Har du nogen spørgsmål omkring den måde vi behandler dine persondata, ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine persondata, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine persondata, kan du sende spørgsmål eller anmodning herom til gizmow@gizmow-robots.dk.

Anonym statistik

På gizmow-robots.dk indsamler vi statistik om besøgende. Denne statistik er anonyme og indeholder ingen personoplysninger. På gizmow-robots.dk respekterer vi "Spor mig ikke"/"Do Not Track" indstillingen i din browser. Hvis du ikke ønsker at vi indsamler anonym statistik omkring dit besøg kan du blot slå denne indstilling til. Hvis du er usikker på hvordan kan du følge disse vejledninger: